Adatvédelmi irányelvek

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület(továbbiakban: „KVP”) által üzemeltett www.katvedpolgaror.hu weboldallal (továbbiakban: „weboldal”) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt önnek tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban: „GDPR”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”).
Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://www.katvedpolgaror.hu

Hozzászólások, Kapcsolat

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Sütik

Ha hozzászólást, levelet írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év, mely tájékoztatás nélkül

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Személyes Adatok

Az adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az adatkezelő arra törekedik a weboldal kialakítása során, hogy a legszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik az adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, és az adatkezelővel való kommunikáció, védett, regisztrációhoz kötött tartalmak elérése.

Regisztráció során, email cím megadása kötelező, Név, Lakcím, Telefonszám megadása nem kötelező, illetve Polgárőrök részére készített tartalmak eléréséhez polgárőr igazolvány szám megadása kötelező.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Jelszó-visszaállítás kérése esetén, az IP-címet amelyet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás, levélírás, és egyéb események következésképen annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

Tájékoztatás, Visszavonási jog:

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása, kapcsolattartás esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Helyesbítéshez való jog:

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.

Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

Az érintett abban az esetben az OPSZ-hez intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

Tiltakozáshoz való jog:

    a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

    a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az KVP nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az KVP Elnöke dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

Szerzői jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

A www.katvedpolgaror.hu weblap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a www.katvedpoglaror.hu weblapnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerülhet rendezésre.

A weboldal teljes terjedelmében KVP szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, nem menthetők el és nyomtathatóak ki, osztható meg. A weboldal vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata csak a KVP írásos hozzájárulása esetén lehetséges a forrás (Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület (KVP) www.katvedpolgaror.hu) szöveg feltűntetésével. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A weblapon található fotók, képek, videók és azok elrendezése is az oldal üzemeltetőjének kizárólagos tulajdona vagy kizárólagos használatában áll, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak,  azok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, nem menthetők el és nyomtathatók ki, osztható meg. A weboldalon található fotók, képek, videók másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata KVP írásos hozzájárulása esetén lehetséges a forrás (Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület (KVP) www.katvedpolgaror.hu) szöveg feltűntetésével  közlése céljából történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Adatbiztonság – Adatkezelő

Jelen tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az adatkezelő jogosult időről időre módosítani az különböző frissítések miatt egyoldalúan bejelentés nélkül.

Adatkezelő megnevezése:  Kasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület
Rövidített elnevezés: KVP
Nyilvántartási szám: 01-02-0016997
Adószám:   19091017-1-41
Szervezet székhelye: 1134 Budapest Hun u. 1.

Szervezési intézkedések

A KVP az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a KVP informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja.

Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Technikai intézkedések

Az adatkezelő az adatokat – az általa alkalmazott adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéséhez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal helyezkedik el.

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általános elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

Hová továbbítjuk az adatokat

Az adatokat csak kivételes esetekben továbbítjuk, ilyen például a látogatók által beküldött hozzászólások, melyet automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A nyilatkozat megváltoztatása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót a  weboldalon tájékoztatja.

Tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. Szabályzatának az előírásai (KVP holnlapja/tudástár/belső normák/ az irányadó.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

Az érintett a KVP adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarország területén a NAIH-hoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Honlap: www.naih.hu

Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Rövid név: NAIH, KRID: 4296 16918

Tel.: +36 (1) 391-1400

 Web: https:// online.naih.hu/EMS/Home

 E-mail: ugyfelszolhgalat@naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Szerzői jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

A www.katvedpolgaror.hu weblap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a www.katvedpoglaror.hu weblapnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerülhet rendezésre.